Съобщение
Добре дошли във форума на Пернатите.Грубият език във форума не е позволен така, че уважавайте събеседниците си.Има нов начин за прожектиране на видео от YouTube, който може да видите тук! Има и вероятност за некоректно подреждане на елементите при ползването на IE браузър.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!


ПЕСЕНТА НА МАЛИНОА

ПЕСЕНТА НА МАЛИНОА

Мнениеот fridolina » Вто Дек 16, 2008 1:54 am

ПЕСЕНТА НА МАЛИНОА
анализ и оценяване

д-р Христо Христов

За да направим анализ на песента на канарчето Малиноа и начина на оценяване, трябва да отбележим, че тя е съставена от ясно определени последващи звуци, фонетично представени в срички, които могат да бъдат прости и сложни. От изключителна важност при формиране на сричките е избора на гласните и съгласните букви. Тъй като интерпретацията на песента в началото е трудна, е необходимо време и настойчивост за разбирането и. Основно значение има наследствеността, околната среда, храненето и здравето. Песента е нещо, което търпи развитие.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ТУРОВЕ

Кlokkende waterslager (прекъснат звук на вода)
Означава се на кратко като "KLOK”. Става въпрос за един сложен тур, който е съчетание на флейта с течаща вода, в който винаги присъства съгласната "L”. Изпълнението е със затворен клюн, двугласово и звучи като капка падаща в съд с вода. По принцип започва винаги със съгласни ”WL”, ”GL”, ”BL” и рядко “HL”, след което следват гласните “OI”, ”UI” или “О”, ”U” които са за предпочитане, а може и “А”, ”Е”, ”I” с по-малка стойност и по-малка сладост. Сричките при изпълнение на добрия "klok” са ясни, прекъснати и с дълбок звук. Колкото е по-дълбоко звученето, толкова е по-добро. Фонетичното представяне е следното (чертата означава пауза):
Wloic-Wloic-Wloic
Wluic-Wluic-Wluic
Wlui-Wlui-Wlui
Gluic-Gluic-Gluic
Gluc-Gluc-Gluc
Glui-Glui-Glui
Blui-Blui-Blui
Hloic-Hloic-Hloic
Hluic-Hluic-Hluic
Hloc-Hloc-Hloc

Изпълнението може да бъде в права, възходяща, низходяща или в крива линия.

Bollende Waterslager (бърз звук на вода или кипяща вода)
На кратко се означава като”BOL”. Характерното за този тур е, че паузите между сричките са по-кратки, изпълнението е по-бързо и липсва “L” при звученето. Може да се представи като сложен звук, съчетаващ звука на звънец и движеща се вода или може да се сравни със звука при духането със сламка в полузатворен съд с вода. Изпълнява се със затворен клюн. Фонетичното представяне е следното:
Wu-Wu-Wu
Bu-Bu-Bu
Hu-Hu-Hu

Основните разлики между прекъснатия и бързия звук на вода се състоят в дълбочината и ритъма. Тъй като гласовият орган на малиноата е много подходящ за изпълнението на "Bol”, той никога не трябва да липсва. При оценяване е от значение избора на съгласни и гласни букви, дълбочина, продължителност (но не преувеличено), водно звучене (никога метално).

Rollende Waterslager (течаща вода)
На кратко се означава като "ROL” и е специфична за породата. Изпълнява се със затворен клюн и е със средна стойност. Прилича на "Bol”, но паузите почти не се усещат, дълбочината е по-малка и изпълнението е по-бързо. Основните съгласни са "L” и “W”, a гласните “O” и “U”. Фонетично изглежда така:
Lululululu
Lololololo
Wuwuwuwu

Tук също става въпрос за сложен звук, който е съчетание на рулада от звънци и звук на течаща вода. Това е един приятен за ухото тур, когато е изпълнен с подходящия ритъм, чистота и благозвучност, но може да е и неприятен когато се изпълнява с отворен клюн и птицата аспирира по средата на вариацията.

Кnorr и Chorr (хъркане/грухтене)
Това са два тура, които се различават по дължината на изпълнение. Chorr е прекъснат, с малка продължителност звук и съчетава съгласните “Ch” с гласните "О” и "U” и завършва на "R”. Изпълнява се със затворен клюн 3-4 пъти и фонетично се представя като:
Chorr-Chorr-Chorr
Churr-Churr-Churr

Knorr е непрекъснат с по-голяма продължителност. Чуват се съгласните "N” и "R” по-високо от гласните "О” и "U”. Също се изпълнява със затворен клюн.
Кnor-r-r-r
Knur-r-r-r

Oт двата тура, за предпочитане е втория.
Когато в началото се чува дълбок и вълнообразен звук преди Chorr, се означава като Chokkel-Chor и се изпълнява 3-4 пъти.

Staaltonen (метални звуци)
Тези звуци произлизат от славея и приличат на удряне с чукче по метална тръба или наковалня. Чува се и ехото от звука. Колкото е по-бавно изпълнението, толкова е по-ценно. Представя се със съгласните "Т” и "J” и гласните “О” и "U” с надставка “NG”.
Tung-Tung-Tung
Tong-Tong-Tong
Tjong-Tjong-Tjong
Tjung-Tjung-Tjung

Особенно ценни са звуците "Тjongs” с оценка 7 до 9 точки.

Fluiten (флейта)
Всички птици от породата изпълняват флейти в различни варианти.
Флейта с остър звук - нямат стойност и често се разглежда като негатив.
Звучи така: Tsiet-Tsiet, Ziet-Ziet
Деформираща флейта - Tsut-Tsut, Sut-Sut, Zut-Zut
Флейта с дълбоки гласни "О” и "U” – това е от най-добро качество.
Най-добрата флейта е “Sueten” която се оценява от 7 до 9 точки и звучи: S-u-t или Z-u-t.
Има и флейта която наподобява "klok” но липсва звука на водата:
Wlui-Wlui-Wlui
Blui-Blui-Blui
Hlui-Hlui-Hlui


Woeten(звук от славей)
Понякога пеенето на славея започва със съгласната "W”, следва гласната “U” и завършва с “I”, което не се чува. Представя се като: Wut-Wut-Wut.
За съжаление при съвременната малиноа тези звуци липсват.

Bellen (звук от звънец)
Винаги започва със съгласната "L”, клюнът е затворен и паузите между сричките са минимални.
Li-Li-Li-Li
Ling-Ling-Ling-Ling
Lung-Lung-Lung-Lung
Lu-Lu-Lu-Lu


Belrol (рулада от звънци)
Това е един непрекъснат тур, започващ със съгласната “R”, която трябва да е с метален звук, комбинирана с гласните “I”, “U” и “O”. Наподобява звука на електрически звънец, като клюна е леко отворен и “R” не трябва да се чува по-високо от гласните. Предпочитат се късите и повтарящи се рулади, а не продължителните. Представя се така:
RiRiRiRiRi
RoRoRoRo
RuRuRuRu


Fluitrol (рулада от флейти)
Тази рулада не е нищо повече от последователни флейти изпълнени в ускорен ритъм със затворен клюн и едвам доловима съгласна “R”. Фонетично изглежда така:
DiDiDiDi
DuDuDuDu
TuTuTuTu


Tiokken и Tiokkenrol (звуци от славея)
Това са звуци произлизащи от славея които трябва да се изпълняват бавно, с минимална пауза между сричките и затворен клюн. Наподобява чукането с пръст по дървена врата. Основното е да се чува гласната “О”, а не “U”, “E” и “I”. Когато се изпълнява по-бързо се означава с Tiokkenrol.

Schokkel (смях)
Не се оценява

ОТРИЦАТЕЛНИ ЗВУЦИ

Това са грешни звуци които се подразделят както следва:

Малки - наказват се с изваждане на 1 точка
Средни - наказват се с изваждане на 2 точки
Големи - наказват се с изваждане на 3 точки

В случай на сериозни грешни звуци, които могат да се копират от другите канарчета участващи в конкурса, се предвижда декласация.

Ophaal-Riet (звук от вдишване)
По принцип правилното пеене е - пее и издишва, а грешното е - пее и вдишва. Грешката при пеене с вдишване става с отворен клюн и се чува "rie-et”. Ако изпълнението не е високо и продължително не се смята за грешка.

Hoge spites tonen (остри звуци)
Понякога някои турове като Bellen и Fluiten се изпълняват силно и остро. Такива са флейта която завършва на "le” със “S” или “Ts” и бързите bellen с много остри “I” и “U”. Те се наказват.

Snitter-snitter
Става въпрос за комбиниране на срички, изпълнени последователно и бързо като:
Si-Si-Si-Si
Tsi-Tsi-Tsi-Tsi
Zit-Zit-Zit-Zit
Tsee-Tsee-Tsee
Tjee-Tjee-Tjee
The-The-The

Neuzige Toenen (носови звуци)
Птиците се отстраняват от конкурса

Tijep-tjep-tsiet (чифкане)
Под каквато и да е форма (продължително или изолирано) се наказва с отрицателна оценка.

Tjap (чафкане)
Забележително дефектен звук, който лесно се предава на другите канарчета. Птицата се декласира и веднага се отстранява от конкурса.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕСЕНТА

Пеенето на Малиноата се представя от различни звуци или турове, които се разделят на две големи групи на базата на ритъма при изпълнение на всеки тур:

Прекъснати (с паузи между сричките) - Klokkende, Bollende, Chorren, Staaltonen, Tionkken, Fluiten, Soeten, Bellen, Woeten, Schokken.

Непрекъснати (без паузи между сричките) - Rollende, Knorren, Fluitenrollen, Tiokkenrollen, Belrollen.

Преимуществото като количество и качество трябва да е на страната на прекъснатите турове. Продължителността и силата се предпочитат да са средни.
Оценяването на песента се извършва по правилото на Wolf за кратност на 3. Имаме три нива като оценка за всеки тур, като това се определя по следния начин:

Оценка до 3 точки:
- достатъчна - 1 т.
- добра - 2 т.
- много добра - 3 т.

Оценка до 6 точки:
- достатъчна - 1, 2 т.
- добра - 3, 4 т.
- много добра - 5, 6 т.

Оценка до 9 точки:
- достатъчна - 1, 2, 3 т.
- добра - 4, 5, 6 т.
- много добра - 7, 8, 9 т.

Оценка до 12 точки:
- достатъчна - 1, 2, 3, 4 т.
- добра - 5, 6, 7, 8 т.
- много добра - 9, 10, 11, 12 т.

Точките получени от положителните турове, включително и точките за общо впечатление се събират и умножават по три. Ако има точки за отрицателни звуци се изваждат от крайния резултат и тогава се получава крайната оценка. При представяне на щам (четири птици в екип) всяка птица се оценява самостоятелно и към сбора от оценките на четирите може да се добави от 1 до 3 точки за хармония, след което се определя крайната оценка на екипа.

Когато се оценява даден тур се обръща внимание на: тоналност, тембър, ритъм, структура, настойчивост и интерпретация.
Високата песен е с ниско качество, средната със средно и ниската с високо.
Изображение
Аватар
fridolina
админ
админ
 
Мнения: 540
Регистриран на: Сря Юни 04, 2008 11:54 pm
Местоположение: Варна

Мнениеот todpetrov » Пет Май 01, 2009 9:06 pm

Всичко е идеално ,но аз бих искал към всяко писмено изобразяване на отделните строфи и тяхните разновидности да има и звук отговарящ точно и ясно на писаното :) :oops:
todpetrov
потребител
потребител
 
Мнения: 502
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 1:26 am
Местоположение: Добрич

Мнениеот Станислав » Съб Май 02, 2009 4:27 pm

todpetrov написа:Всичко е идеално ,но аз бих искал към всяко писмено изобразяване на отделните строфи и тяхните разновидности да има и звук отговарящ точно и ясно на писаното :) :oops:

А за по-безпристрастно - направо компютър да ги оценява! Хем си смята точките. :drinks:
Станислав
бан
бан
 
Мнения: 61
Регистриран на: Чет Фев 12, 2009 12:01 pm

Мнениеот doctora » Съб Май 02, 2009 8:01 pm

Май-май, много искате....
Малиноа-bellen-винаги "L" и никога"R" ; belrol-винаги "R" и никога "L"; fluitrol-едва доловимо "R" и никога "L" ;tjokken-удари с пръст по стара порта;tjokkenrol-същото но по бързо и едва доловимо "R"
doctora
потребител
потребител
 
Мнения: 286
Регистриран на: Пон Юни 09, 2008 11:33 am
Местоположение: St.Zagora

Мнениеот nightingale » Съб Май 02, 2009 9:42 pm

Даже да не ''разкарвате''птиците по пътищата носете само тяхна снимка и запис.Наградите може да се получават в края на годината като приспадане на данък смет.А що се отнася за беспристрасното оценяване мисля ,че най- подходящият начин е чрез SMS .Например: за жълтото канарче с черната глава моля пуснете sms с текст ''чик-чирик'' на номер 007. Ако нямате мобилен го направете от стациоинарният.Ако пък БТК в момента имат авария , разкопали са пред блока ви и са отишли да обядват в близката кръчма,то може да отскочите до единственната работеща телефонна кабинка ,намираща се пред МВР.Ако не знаете къде е това министерство може да хвърлите няколко камъка към ветрината на някой магазин. Изчакайте около час- два и ако ви се усмихне късмета може да дойдат и да ви заведат направо там. :cool: Ако ръкавите на пижамата ви са по-дълги от нормалното и някой иска да ви ги завърже зад гърба,можете просто да извикате силно ''ЧИК-ЧИРИК''. Вашият глас отново ще бъде одчетен и може да ви дадат допълнително грис халва за обяд. :D .
nightingale
потребител
потребител
 
Мнения: 3880
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 10:30 pm

Мнениеот todpetrov » Нед Май 03, 2009 2:04 am

Ахххххххххххххххх България толкова много те обичам но............................................................................................................................................................................................... , колкото и точки да сложа ще са малко :cry: . Разбирам всички колеги и затова се вбесявам :evil: :twisted: но после се :oops: за това ! :drinks: за България и за всички , който ми се присмиват на невежеста ми , и за тези ,който си викат абе за от Добруджа не гледат овце и жито ами тръгнали с трици канари да гледат и то без да разбират навярно са прави но аз ще опитам да гледам ! Сега дали един ден ще разпознавам песента незнам и немога да кажа , но реших вече да гледам мойте канари и да науча до болка песента им за да може след това когато вземам Малиноа да знам че са :D виждам В България няма да намеря Човек честен , по точно аз намерих сега малко късмет ми трябва :D Ах колеги , какво да ви кажа срам ме е да си продавам птиците е взеха ги хората и последните но още ме дразни от вътре че не е това , което искам да им дам :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Но аз още вярвам един ден да имам от тези птици и затова докато дойде този момент ще гледам врабци у дома , а защо не хибриди поне ще знам че няма да ме цакат :) И след това със задоволсто да се хилят и да викат гледай го този идиот от Добрич и конопка да му бях дал толкова запален ,че няма и да разбере докато не се прибере у дома затова от мен ................................................... много точки а от админа този път и бан и да ставам един Чобан :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
todpetrov
потребител
потребител
 
Мнения: 502
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 1:26 am
Местоположение: Добрич

Мнениеот nightingale » Нед Май 03, 2009 2:15 am

Тошка моля те , в никакъв случай не съм искал да покажа неуважение или присмиване. Просто се замечтах и съответно се пошегувах.Приятелю,ако по някакъв начин си се почуствал засегнат от написаното ми МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИШ.
nightingale
потребител
потребител
 
Мнения: 3880
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 10:30 pm

Майтап да става, бе човеко!

Мнениеот Станислав » Нед Май 03, 2009 10:53 am

todpetrov написа:Ахххххххххххххххх България толкова много те обичам но ....

.... който ми се присмиват на невежеста ми , и за тези ,който си викат абе за от Добруджа не гледат овце и жито ами тръгнали с трици канари да гледат ....

....... но реших вече да гледам мойте канари и да науча до болка песента им за да може след това когато вземам Малиноа да знам че са :D виждам В България няма да намеря Човек честен...

.....а от админа този път и бан и да ставам един Чобан :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:

Кво ти стана? :shock:
Споко, хората в Китай гледат малиноа, ти си се закъхарил, че си от Добруджа - и там птици хвъркат :cool:
Какъв е зора да намериш истински малиноа - отиваш при човека, гледаш пилето, четеш фиша, плащаш и получаваш! :drinks:
Чак пък бан - за да стане човек чобан трябва да го влече, а не да го изгонят от някъде, та да се захване с това ... щом те влече, значи и добрата малиноа ще ти дойде и ще се завъди покрай житата :cool:
Станислав
бан
бан
 
Мнения: 61
Регистриран на: Чет Фев 12, 2009 12:01 pm

Мнениеот todpetrov » Пон Май 04, 2009 1:26 pm

Няма проблем немога да ви се сърдя :oops: :oops: :oops: но мисля ,че започва ме да спамим темата , а това не е добре :) , затова моля админа да я примести някъде където би било по добре . Сега няма да крия чобан мога да стана влечеме , а и няма как над 35 години се отглеждат овце в семейството ни е сега само чичо ми гледа овце е да по малко са но все пак ги има :) [/quote][/code]
todpetrov
потребител
потребител
 
Мнения: 502
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 1:26 am
Местоположение: Добрич

Мнениеот stoki-harceri » Пон Ное 02, 2009 8:24 pm

doctora написа:Май-май, много искате....


Аз искам да попитам като правите конкурси за малиноа, нее ли вазможно да направите и за карцери такива.
stoki-harceri
потребител
потребител
 
Мнения: 139
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 12:52 pm
Местоположение: Sofiq

Мнениеот doctora » Вто Ное 03, 2009 1:09 am

Трябва хората, които се занимавате да си го организирате. Преди 10 г. за първи път чух харцер и го вземах. Уникална птица. Един познат я донесе от Белгия. Преди 3-4г. в София слушах харцери от Чехия на един конкурс и паднах.......
Малиноа-bellen-винаги "L" и никога"R" ; belrol-винаги "R" и никога "L"; fluitrol-едва доловимо "R" и никога "L" ;tjokken-удари с пръст по стара порта;tjokkenrol-същото но по бързо и едва доловимо "R"
doctora
потребител
потребител
 
Мнения: 286
Регистриран на: Пон Юни 09, 2008 11:33 am
Местоположение: St.Zagora


Назад към Статии и публикации

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта